Remove/Hide - Loại bỏ header panel Edit Product trong WooCommerce Wordpress

LMT

Hot Face
Moderator
Bài viết
49
Cảm xúc
4
Xu
18,900
Khi cài đặt bản WooCommerce thì trong khi biên tập bài viết (edit sản phẩm) thì thanh edit hiện ra che mất trình biên tập, rất bất tiện.
Tham khảo bài viết tại Stack Over Flow: https://stackoverflow.com/questions/57321805/remove-header-from-the-woocommerce-administrator-panel/
1691673154931.png

Và sau đây hướng dẫn cách loại bỏ (remove) thanh Edit Product này
Chèn đoạn mã sau vào file function.php
Mã:
//Remove/Hide header panel Edit Product WooCommerce
add_action('admin_head', 'tw_remove_woocommerce_header_scrolled');
function tw_remove_woocommerce_header_scrolled() {
  echo '<style>
    .woocommerce-embed-page .woocommerce-layout__header.is-scrolled {
      display: none;
    }
  </style>';
}
 
Sửa lần cuối:
Top