Hướng dẫn thêm 1 Custom Fields và hiển thị ra sản phẩm (Product)

LMT

Hot Face
Moderator
Bài viết
49
Cảm xúc
4
Xu
18,900
Bước 1: Thêm 1 Fields trong Custome Field, tuy nhiên tới đây thì trường thêm vào chỉ hiển thị trong phầm Đăng, chỉnh sửa sản phẩm (Product) chứ chưa có hiển thị ra ngoài trang Web
1689770749772.png

Bước 2: Vào file function.php để tiến hành code và hiển thị ra ngoài Website
1689770809139.png
 
Top