Chọn Danh mục Chính (Set Primary Taxonomy) trong Wordpress (Rank Math SEO)

LMT

Hot Face
Moderator
Bài viết
49
Cảm xúc
4
Xu
18,900
Chỉ định (chọn) Danh mục chính (Primary Toxonomy) cho bài viết trong Wordpress
Cách làm: Vào Rank Math SEO ==> Title & Meta ==> Bài Viết hoặc Sản Phẩm ==> Chọn Cài đặt cho Mục Primary Taxonomy
Việc chọn này sẽ cho hiển thị cái Breadcrumbs khi vào trang sản phẩm, giúp điều hướng người dùng tốt hơn.
Chọn ở cả Bài viết và chuyên mục luôn nhé!
1692664152352.png


1692664444245.png

Khi chưa chọn Primary Taxonomy (Chỉ định Danh mục chính cho 1 bài viết)
1692664249799.png

Và đây là kết quả sau khi chọn. Phía sau mỗi Danh mục sẽ có nút chọn để chỉ định danh mục chính cho sản phẩm.
1692664551259.png
 
Top