Chèn bài viết liên quan vào giữa bài viết trong Wordpress đơn giản và dễ làm

LMT

Hot Face
Moderator
Bài viết
49
Cảm xúc
4
Xu
18,900
Chèn bài viết liên quan vào giữa bài viết trong Wordpress đơn giản và dễ làm

Bước 1: Cài đặt Plugin Related Posts by Taxonomy

1690160952637.png

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào file function.php?​

// Code đếm số dòng trong văn bản
function count_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
$closing_p = '</p>';
$paragraphs = explode( $closing_p, $content );
foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
if ( trim( $paragraph ) ) {
$paragraphs[$index] .= $closing_p;
}
if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
$paragraphs[$index] .= $insertion;
}
}
return implode( "", $paragraphs );
}
//Chèn bài liên quan vào giữa nội dung
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
$related_posts= do_shortcode('[related_posts_by_tax title=""]');
if ( is_single() ) {
return count_paragraph( $related_posts, 1, $content );
}
return $content;
}

Vậy là xong. Bạn đã thực hiện việc chèn bài viết liên quan vào trong giữa, hoặc theo đoạn nội dung mà bạn mong muốn. Trong đoạn code này return count_paragraph( $related_posts, 1, $content ); . Bạn cần thay số 1 thành số khác để thay đổi vị trí hiển thị.
Lưu ý: Nếu có sai sót gì thì bạn xem lại chỗ đoạn mã copy, quá trình copy và paste sẽ có sự thay đổi về các dấu ngoặc kép , ngoặc đơn, dấu nháy.

Bước 3: Xem Kết quả hiển thị như sau​

1690161177940.png
 
Sửa lần cuối:
Top