Cấu hình liên quan đến Hiển thị bài viết trong Xenforo

LMT

Hot Face
Moderator
Bài viết
49
Cảm xúc
4
Xu
18,900
Cấu hình hiển thị cho Bài viết đầu tiên nằm ngang, full page. Vào Cài đặt ==> Tùy chọn ==> Tùy Chọn Postbit
1689741294068.png
 
Top