Bật, Hiển thị tính năng Loại (Variation Swatches) cho thuộc tính trong Flatsome WooCommerce

LMT

Hot Face
Moderator
Bài viết
49
Cảm xúc
4
Xu
18,900
Vào flatsome > advanced > woocommerce. Tích chọn thuộc tính Variation Swatches
1692445474591.png
 
Top